flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

Oferta dla biznesu:

  • specjalistyczne badania z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej
  • ekspertyzy i opinie z udziałem najwyższej klasy specjalistów
  • pomoc przy aplikowaniu o środki z funduszy strukturalnych na wdrożenie innowacji
  • ekspertyzy i opinie na temat technologii
  • wdrożenie najnowszych wyników badań
  • możliwość wykorzystania własności intelektualnej WAT na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa
  • wdrożenia nowych technologii bądź prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych
  • specjalistyczne szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników