flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

Oferta dla nauki (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi):

 • ocena potencjału biznesowego dla nowych technologii, interesujących wyników badań bądź innowacyjnych rozwiązań
 • poszukiwanie odbiorców oferty technologicznej
 • poszukiwanie partnerów przemysłowych w celu wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych?
 • pomoc przy promocji rozwiązań podczas targów branżowych, konferencji lub innych prestiżowych wydarzeń
 • pomoc przy przygotowaniu oferty technologicznej
 • poszukiwanie najlepszej drogi ochrony innowacyjnych rozwiązań
 • pomoc przy zawieraniu umów licencyjnych
 • pomoc przy organizacji badań patentowych w zakresie oceny stanu techniki
 • pomoc przy założeniem własnej działalności gospodarczej
 • konsultacje w zakresie tworzenia biznesplanu
 • poszukiwanie źródeł finansowania dla planowanej działalności gospodarczej
 • konsultacje w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsięwzięć biznesowych