flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

Partnerzy

europejski urzad patentowy 150 

Europejski Urząd Patentowy
www.epo.org

Organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej powołanej na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jego zadaniem jest przyznawanie patentów europejskich.

wipo world intellectual property organization 150

WIPO (World Intellectual Property Organization)
www.wipo.int

Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

centrum informacji ipr 150

Centrum Informacji IPR
www.ipr.pfrr.pl

Centrum Informacji IPR jest serwisem poświęconym ochronie własności przemysłowej i intelektualnej dla przedsiębiorców, naukowców i każdego kto jest zainteresowany tą tematyką. Celem serwisu jest zwiększanie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej. Głównym założeniem jest dostarczanie zainteresowanym wszelkich informacji, które mogą być pomocne przy uzyskaniu ochrony prawnej posiadanych wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych.

urzad patentowy rp 150

Urząd Patentowy RP
www.uprp.pl

Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności prywatnej, gromadzi i udostępnia dokumentacje i literature patentową, współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej.

 

Transfer technologii

 

portal innowacji 150

Portal Innowacji
www.pi.gov.pl

Portal Innowacji to nowoczesne połączenie: operatywności środowiska biznesowego przy ścisłej współpracy z ludźmi ze świata.

wsparcie e-biznesu 150

Wsparcie e-biznesu
www.web.gov.pl

Wspieranie e-biznesu, dostarczanie informacji m.in.. Jak najefektywniej wykorzystać środki z funduszy UE.

serwis poswiecony polskiej nauce 150

Serwis poświęcony polskiej nauce
www.naukapolska.pap.pl

Serwis Nauka w Polsce ma za zadanie popularyzację polskiej nauki. Można na nim znaleźć wiadomości takie jak: osiągnięcia polskich naukowców.

osrodek przetwarzania informacji 150

Ośrodek Przetwarzania Informacji
www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji jest interdyscyplinarnym instytutem badawczym, który gromadzi i udostępnia aktualne oraz kompleksowe informacje o polskiej nauce.

narodowe centrum badan i rozwoju 150

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbir.pl

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

nanonet 150

Portal Nanonet
www.nanonet.pl

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet jest Organizacją Pożytku Publicznego powołaną do popularyzacji wiedzy o nanotechnologii, inicjowania oraz wspierania działań mających na celu wzmacnianie rozwoju przedsiębiorczości oraz sprzyjania kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

narodowe centrum nauki 150

Narodowe Centrum Nauki
www.ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.