flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

Poradnik twórcy – Podręczniki i materiały szkoleniowe

prezentacja zarzadzanie di calosc

Zarządzanie dobrami intelektualnymi (DI) w WAT: prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji

poradnik-wynalazcy-002

Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym, Red. Andrzej Pyrża, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009

Poradnik wynalazcy zawiera informacje o ochronie wynalazków i wzorów użytkowych przez zgłoszenie w urzędzie patentowym. Przedstawia zwłaszcza uwarunkowania prawne uzyskania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy, a także bieżącą praktykę i podejście Urzędu Patentowego RP do wielu szczegółowych zagadnień.

Poradnik zawiera przykłady poprawnie opracowanych opisów wynalazków i wzorów użytkowych z różnych dziedzin techniki. Systematyzuje i poszerza zasób informacji o wymaganiach formalnych i praktyce Urzędu Patentowego RP.

poradnik-wynalazcy-004

Patent- źródło dochodu czy zagrożenia- ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej, Mariusz Łuszczyk

Prezentacja przybliża tematykę procesu uzyskania patentów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i zagrożeń i związanych z uzyskaniem ochrony patentowej.

jak skutecznie patentowac strona 001

Jak skutecznie patentować

komercjalizacja br isbn strona 001

Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016

polityka br strona 001

Polityka rachunkowości B+R w ramach komercjalizacji. Poradnik dla księgowych jednostek naukowych

projekty br bez paserow strona 001

Projekty komercjalizacji B+R. Przygotuj – Oceń – Realizuj