flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

Poradnik twórcy – Prawo

ustawa prawo o szkolnictwie wyzszym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ustawa prawo wlasnosci przemyslowej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

prawa i obowiazki tworcy

Prawa i obowiązki twórcy w zakresie dóbr intelektualnych

regulamin zarzadzania dobrami intelektualnymi

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 39/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”

zmiany wyciag ustawa prawo o szkolnictwie wyzszym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Wyciąg z zaznaczonymi ostatnimi zmianami