flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

Poradnik twórcy – Wzory dokumentów

1 wniosek zgloszenie di przyslugujacych wat

Wniosek w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego przysługującego WAT, będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych

2 wniosek zgloszenie di nieprzyslugujacych wat

Wniosek w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego nieprzysługującego WAT, będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych

oswiadczenie tworcy zainteresowanie przeniesieniem praw do di

Oświadczenie twórcy zainteresowanego przeniesieniem praw do dobra intelektualnego