Poradnik twórcy: Pomoc

Centrum Transferu Technologii
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 19 pok. 30,
00-908 Warszawa 49

Kontakt do osób udzielających pomocy twórcom w zakresie procedur związanych z postępowaniem z dobrami intelektualnymi w WAT, w tym związanymi z ochroną prawną i zarządzaniem dobrami intelektualnymi:

tel.: +48 261 83 90 88
e-mail: ctt@wat.edu.pl