KONTAKT

Cen­trum Trans­fe­ru Technologii
Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 19 pok. 30
00 – 908 War­sza­wa 46